Odborná praxe | Vyšší odborná škola EDUCARI, s.r.o.

Každý student za dobu studia musí absolvovat minimálně 680 hodin praxe. Z toho 120 průběžné praxe a 560 souvislé. 

Průběžnou praxi student plní v námi smluvených organizacích v okrese Tábor, jejichž seznam studenti obdrží na začátku semestru 1. ročníku. 

 1. semestr

20 hodin (10 hodin v zařízení/10 hodin reflexe) 

 1. semestr

20 hodin (10 hodin v zařízení/10 hodin reflexe)

 1. semestr

20 hodin (10 hodin v zařízení/10 hodin reflexe)

 1. semestr 

20 hodin (10 hodin v zařízení/10 hodin reflexe)

 1. semestr

20 hodin (10 hodin v zařízení/10 hodin reflexe)

 1. semestr 

20 hodin (10 hodin v zařízení/10 hodin reflexe)

 

V rámci průběžné praxe musí student absolvovat praxi na následujících pozicích: 

 • Asistent pedagoga 

 • Vychovatel ve školní družině 

 • Pedagog ve volnočasových aktivitách 

 • Pedagog MŠ 

 

Souvislou praxi student může plnit ve svém zařízení, v případě, že nepracuje v žádném zařízení, může využít našich smluvních organizací. V rámci souvislé praxe lze plnit na pozicích /asistent pedagoga, vychovatel v ŠD, pedagog v MŠ, pedagog volného času/. 

 1. semestr

80 hodin (60 hodin v zařízení – 2 týdny/20 hodin reflexe) 

 1. semestr

80 hodin (60 hodin v zařízení – 2 týdny/20 hodin reflexe)

 1. semestr

80 hodin (60 hodin v zařízení – 2 týdny/20 hodin reflexe)

 1. semestr 

80 hodin (60 hodin v zařízení – 2 týdny/20 hodin reflexe)

 1. semestr

160 hodin (120 hodin v zařízení – 2 týdny/40 hodin reflexe)

 1. semestr 

80 hodin (60 hodin v zařízení – 2 týdny/20 hodin reflexe)

 

Bližší informace k praxi budou přijatým uchazečům poskytnuty po přijetí ke studiu.