Pedagogové | Vyšší odborná škola EDUCARI, s.r.o.

 

Cizí jazyk I. – možná volba z anglického a německého jazyka 
Základy pedagogiky
Základy psychologie I.
Metody a techniky pedagogického výzkumu 
Zdraví a nemoc
Dětská literatura 
Adaptační a vstupní kurz
Dramatická výchova s didaktickou I. 
Výtvarná výchova s didaktikou I. 
Tělesná výchova s didaktikou I. 
Hudební výchova s didaktikou I. 
Průběžná praxe I. 
Souvislá praxe I.