Předměty 1. ročníku | Vyšší odborná škola EDUCARI, s.r.o.

Povinné předměty 

1. semestr
Cizí jazyk I. – možná volba z anglického a německého jazyka 
Základy pedagogiky
Základy psychologie I.
Metody a techniky pedagogického výzkumu 
Zdraví a nemoc
Dětská literatura 
Adaptační a vstupní kurz
Dramatická výchova s didaktickou I. 
Výtvarná výchova s didaktikou I. 
Tělesná výchova s didaktikou I. 
Hudební výchova s didaktikou I. 
Průběžná praxe I. 
Souvislá praxe I. 

 

2. semestr
Cizí jazyk II. – možná volba z anglického a německého jazyka 
Předškolní pedagogika I. 
Speciální pedagogika I. 
Základy didaktiky 
Komunikační dovednosti pedagoga 
Základy psychologie II. 
Logopedie
Úvod do sociologie a kulturní antropologie 
Dramatická výchova s didaktickou II. 
Výtvarná výchova s didaktikou II. 
Tělesná výchova s didaktikou II. 
Hudební výchova s didaktikou II. 
Průběžná praxe II. 
Souvislá praxe II. 

 

Povinně volitelné předměty I. ročníku 

(Student si vybírá v průběhu 1. ročníku 1 předmět) 

  • Mediální výchova
  • Hry v přírodě
  • Hudebně instrumentální činnost I. 

Anotace předmětů a konkrétní požadavky k zakončení a absolvování předmětů student získá po řádném zápisu ke studiu v IS školy.