Přijímací řízení | Vyšší odborná škola EDUCARI, s.r.o.

Podmínky přijetí: 

  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoliv oboru (je možné doložit až při zahájení studia) 

  • Řádně vyplněná přihláška ke studiu 

  • Uhrazení přijímacího poplatku ve výši 500,- na účet školy 6499519369/0800. (variabilní symbol pro spárování platby datum narození ve formátu DDMMRRRR, do poznámky je nutné uvést své jméno a příjmení)

  • Úspěšné absolvování přijímací zkoušky

 

Přijímací zkouška: 

Přijímací zkouška zahrnuje motivační pohovor. 

Motivační pohovor zahrnuje otázky týkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení potenciálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce. V případě velkého počtu uchazečů u studium bude rozhodovat výsledek přijímací zkoušky.

 

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025

 

Přihlášky ke studiu do kombinované formy přijímáme do 31. 5. 2024 a do denní formy do 31. 5. 2024

Přijímací zkouška bude probíhat: 

Pro denní studium:

1. kolo středa 5. 6. 2024 od 10:00 

Pro kombinované studium:

1. kolo - pátek 7. 6. 2024 od 8:00

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu do školního roku 2024/2025 obdrží uchazeč do 5 dní od konání přijímacího řízení.