Rozhodnutí | Vyšší odborná škola EDUCARI, s.r.o.

V červenci 2023 jsme obdrželi kladné stanovisko MŠMT z uznávacího orgánu, který doporučil naše předkládané obory – Předškolní a mimoškolní pedagogika v denní a kombinované formě k akreditaci MŠMT. 

V září 2023 jsme obdrželi kladné stanovisko Akreditační komise pro VOŠ při MŠMT na oba obory denní i kombinované formy – Předškolní a mimoškolní pedagogika. Platnost akreditace je do 31. 8. 2030. 

Dále zveřejňujeme stanoviska našich partnerů k otevření VOŠ EDUCARI, s. r. o. v Táboře.