Školné a další platby | Vyšší odborná škola EDUCARI, s.r.o.

Vyšší odborná škola Educari s.r.o.

Školné a další platby

Vyšší odborná škola EDUCARI, s. r. o. nabízí studium v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v denní a kombinované formě. 

Školné na školní rok 2024/2025 je stanoveno pro obě formy 38 000,- 

  • Studenti denního studia mají možnost hradit školné roční a půlroční.  
  • Studenti kombinovaného studia mají možnost hradit školné roční, půlroční, čtvrtletní. 

S každým přijatým studentem je uzavřena Smlouva o studiu, součástí smlouvy jsou stanoveny práva a povinnosti studentů a výše školného, která zůstává po dobu studia (3 roky) stejná. 

Studenti prvního ročníku jsou povinni platit školné v jednorázové platbě nejpozději 10 dnů od podpisu smlouvy. 

Roční platba 38 000,- 

Půlroční platba 19 000,- x 2 

Čtvrtroční platba 9500,- x 4  

  • Termíny úhrady školného na školní rok 2024/2025 pro studenty prvního ročníku je nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o studiu, dle zvolené platební varianty. 
  • Další platební podmínky budou ukotveny ve Smlouvě o studiu.

Online jazykové kurzy: 

Studenti kombinované formy mají možnost využít online jazykových kurzů anglického a německého jazyka, které slouží jako příprava na zápočty a zkoušky. Výuka probíhá 1x týdne ve večerních hodinách prostřednictvím online. Cena jazykového kurzu za 1 semestr je 3990,- Splatnost je do 30. 9. 2024 a 31. 1. 2025. 

Povinný adaptační pobyt: 

Studenti denní i kombinované formy studia absolvují v prvním semestru úvodní adaptační pobytový kurz, který je v rozsahu 2 nocí. Kurz je součástí akreditace a patří mezi povinné předměty. Cena kurzu je včetně ubytování, stravy, lektorného, programu aj. činí 3950,- Splatnost je do 31. 8. 2024.