Uznávání předmětů | Vyšší odborná škola EDUCARI, s.r.o.

V případě, že má student absolvovanou VŠ nebo VOŠ obdobného zaměření, je možné zažádat o uznání předmětů, které student absolvoval v předchozím studiu, a to nejdéle 10 let od podání žádosti. Žádost o uznání předmětů se podává na studijní oddělení VOŠ Educari, s. r. o. nejpozději do 30. 9. příslušného akademického roku.

K žádosti je nutné doložit: 

  • anotaci a obsah předmětu – potvrzené příslušnou VOŠ nebo VŠ 

  • výpis známek/kopii studijního výkazu – potvrzené příslušnou VOŠ nebo VŠ 

Upozorňujeme, že uznání předmětů je možné pouze z absolvovaného vzdělání na stejném nebo vyšším stupni. Není možné uznat předměty absolvované na střední škole.